ד"ר עו"ד יריב וינצר

נשיא עמותת גיבורים קטנים

סו"ב מיכל וינצר

יו"ר נשיאות גיבורים קטנים

המערך הארגוני של תנועת גיבורים קטנים, משקף מעורבות ועבודת צוות גדולה של כל פעילי התנועה. כולם יחד כמשפחה אחת,
עוסקים בהתנדבות ללא שכר למען ובשביל ילדי גיבורים קטנים. 

המידע כולל את השמות וכתובת המייל האישי של צוותי הנשיאות, מנהלי המחוזות, צוותי טיולי הג'יפים, רפרטים של בתיה"ס,
בעלי תפקידים ייעודיים ורשימת בתיה"ס על פי המיקום הגאוגרפי.