מנהלי אירועים

גיבורים קטנים

״מה שעשינו למען עצמנו בלבד
מת איתנו,
מה שעשינו למען אחרים ולמען העולם
חי לנצח״

תנועה חברתית לקירוב עולמו של האדם הרגיל
לעולמו של הילד והאדם המוגבל בשכלו

אורי בדיחי מנהל אירוע משט.

אורי בדיחי

מנהל אירוע משט

מרקו כהן מנהל פרוייקט אירוע בני מצווה.

מרקו כהן

מנהל פרוייקט אירוע בני מצווה

יעקב בר (ברי) מנהל אירוע חדיד

יעקב בר (ברי)

מנהל אירוע חדיד

"גיבורים קטנים" נוסדה כעמותה חברתית בשנת 2001 ביוזמתם של מיכל וד"ר עו"ד יריב וינצר, גדי עמיאל ואחרים. לאחר 10 שנים הוכרזה כתנועה חברתית.
גיבורים קטנים מבוססת כולה על פעילות התנדבותית ללא שכר בקרב ילדי החינוך המיוחד הסובלים ממוגבלות שכלית.   קרי: ילדים מיוחדים. מתלמידים בני 6 ועד בוגרים בגיל 21.