בכפוף לתנאים הרשומים בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה
תרומה זו תקנה לתורם הטבה בצורת זיכוי ממס .

%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%a0%d7%99%d7%9b%d7%95%d7%99-%d7%9e%d7%a1-2016

%d7%90%d7%99%d7%a9%d7%95%d7%a8-%d7%aa%d7%a7%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%aa-%d7%9e%d7%a1-2017

אישור גיבורים קטנים לעניין תרומות 2016