230_145-1

תרומות לתנועת גיבורים קטנים

 

אנו מודים לתורמים ולמתנדבים על עזרתם לגיבורים קטנים .


ניתן לעשות זאת באופנים הבאים :

בכפוף לתנאים הרשומים בסעיף 46 לפקודת מס הכנסה
תרומה זו תקנה לתורם הטבה בצורת זיכוי ממס .
נא לעדכן אותנו כאן בהמשך בפרטים לגבי התרומה שנתתם.


תודה . עמותת גיבורים קטנים .

  שם מלא (חובה)

  נייד (חובה)

  דואר אלקטרוני (חובה)

  כתובת מגורים

  סוג רכב

  התנדבות מועדפת

  פרטים נוספים