מסמכים 2015

עמותה רשומה – 580375665 כתובתנו: רח' עמל 11 ת.ד 11721 פארק אפק ראש העין 48092 טל 03-7516666   פקס 153-504242102  עמותה רשומה 58-037-566-5 מייל:yariv_v@netvision.net.il אישור ניכוי מס במקור ותוקף אישורי תרומות (סעיף 46) כניסה לאתר רשות התאגידים: http://www.justice.gov.il/mojheb/rasuthataagidim  

עמודים: 1 2