5.4.13 ביה"ס גיל גבעתיים

יום טיול נוסף לילדי גיבורים קטנים נערך ע"י מתנדבי התנועה למרות היום סגרירי. נסיעה בחלק הדרומי של יער בן שמן שהכול בו ירוק וגשם שירד במהלך הנסיעה, אבל פסק לפני ההגעה לנקודת הפריסה. צוות הפריסה פתח סככות נגד הגשם והתוצאה פריסה טעימה, שמחה, מוסיקלית וחוויתית לילדים ולמתנדבים כולם.
[hr_invisible]
Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.