תודה (שוב) לתנועת "גיבורים קטנים" על התחלת המסורת של מרוץ הלפיד
בין בתי הספר לחינוך המיוחד ברחבי הארץ.
בית הספר "דקלים" זכה לפתוח את המרוץ יחד עם נציגי התנועה..
יישר כח!

https://www.facebook.com/dkalimtv/photos/a.385273141590948.1073741826.385230848261844/871264152991842/?type=3&theater

https://www.facebook.com/dkalimtv/posts/861733047278286