כל התגייסות לטיול או ארגון אירוע למען ילדי תנועת גיבורים קטנים היא עשייה מבורכת.
כל יוזמה חדשה לפעילות קטנה כגדולה – מרחיבות ומעצימות את הנתינה.

תכנית העבודה דינמית ומתעדכנת בכל משימה חדשה או שינוי כלשהו.
מטרתנו – להוסיף על המשימות המתוכננות.

לצפייה בתכנית בתכנית העבודה של גיבוים קטנים לשנה הקרובה .