" ארבע מידות באדם…"
מקור זה מלמד אותנו כיצד על האדם לתת לא במידה בנונית כי קרוב הדבר למידת סדום,
לא  במידת עם הארץ ובטח לא הרשע אלא כל יהודי צריך לשאוף למידת החסיד לתת שלא על מנת לקבל.

 אלוהי,

עזרני להיות אדם נדיב.
עזור לי לתת
והעשירני בנתינה.
נקראנו על ידך להיות נדיבים
האר דרכינו.
הניחני לתת בלב טהור,
בלב רחב
ובלב מלא שמחה.
הובילני אל אלה הראויים לקבל,
כי הנתינה נשגבת היא.
ר' נחמן מברסלב
(לקו"מ רנ"א)

 

 למשפחת גיבורים קטנים
תודה ענקית מכל הלב על יום גדוש חוויות ומתוכנן היטב עד הפרטים הקטנים.
תודה על נתינה אין סופית ,תודה על שזכינו היום להיות חלק בלתי נפרד ממעגל אזרחי  מדינת ישראל.
הטקס היה מכבד ומכובד בכל רמה אפשרית , ומעבר לכך היה מרגש מאוד.
לכם העוסקים במלאכת הקודש הזו יישר כח !
בברכה ובתודה   ובאהבה ענקית
מלכי נח :    רכזת חברתית "דקלים ב"ש "  צוות ותלמידים