מסמכי עמותת גיבורים קטנים

ניווט מהיר

אישור ניהול תקין

אישור לצורך ניכוי מס

אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

אישור ניהול חשבון