מסמכי עמותת גיבורים קטנים

ניווט מהיר

אישור מוסד ציבורי לעניין תרומות

אישור ניהול חשבון

אישור ניהול תקין

אישור ניהול פנקסי חשבונות ורשומות

אישור לצורך ניכוי מס