חזון תנועת "גיבורים קטנים":

תנועה חברתית לקירוב עולמו של האדם הרגיל לעולמו של הילד והאדם המוגבל בשכלו.

המטרה של תנועת "גיבורים קטנים":

תנועה התנדבותית, מאפשרת נתינה של האדם הרגיל ליצירת הזדמנויות לילד ולבוגר בעלי המוגבלות השכלית, להשתלב בחיי הקהילה 

היסטוריה

כתב האמנה ליסוד התנועה  19.2.2001  –  אמנת "ילדים גיבורים בשטח" (שם זמני)