עמותת גיבורים קטנים
מבוססת כולה על פעילות התנדבותית ללא שכר
06-09-2015 05-18-31

 

 

06-09-2015 05-16-5806-09-2015 05-14-08

 

דוח כספי 2014 003

 

001דוח כספי 2014 004דוח כספי 2014 005דוח כספי 2014 006דוח כספי 2014 007דוח כספי 2014 008דוח מילולי 2014 001דוח מילולי 2014 002דוח מילולי 2014 003דוח מילולי 2014 004ר 001פרוטוקול 001