23.9.11 גיוס ג'יפאים באירוע ג'יפולוג

עמדת גיוס ג'יפאים לתנועת גיבורים קטנים, באירוע ג'יפולג שנערך ב- 23.9.11 במתחם חדיד נרשמו כפול משנה קודמת, לכולם הופץ דף מיידע לג'יפאים ורבים נוספים הסתפקו בדף הפרסום. החשיפה הייתה מוצלחת.

[hr_invisible]
Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.
[hr_invisible]

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.