21.3.14 מע"ש – מפעל עבודה שיקומי באשדוד

תנועת גיבורים קטנים מרחיבה את פעילותה ההתנדבותית לבוגרים מעל גיל 21. ילדי התנועה שהיו במסגרת בתיה"ס של החינוך המיוחד. בחלקם ממשיכים לפעילות במע"ש – מפעל עבודה שיקומי. זוהי מסגרת המהווה שילוב של מרכז הכשרה ושיקום עם מקום עבודה. המטרה היא להכשיר את האדם הבוגר לחיי עבודה, לאחריות ועצמאות מרבית, להכינו במידת האפשר – לעבודה במסגרת השוק החופשי. עבור רוב המועסקים משמש מע"ש מקום עבודה קבוע, לכל חייהם הבוגרים.

מע"ש אשדוד הינו ה"פיילוט" הראשון לטיולים לבוגרים. ההפתעה להורים שהתלוו הייתה עצומה. מתוך כל האוכלוסייה, הצטרפו רק 60%. אנו מקווים שהשמועה תעבור והטיול הבא יכלול את כל הבוגרים בעלי המוגבלות השכלית שמעוסקים במע"ש אשדוד.

אשר לטיול, נסענו לאורך נחל שורק. את הבוץ בקטע הראשון עברנו, אך בחלקו השני של המסלול התמונות יספרו ובגלל השעה, חילצנו  והסתובבנו כולנו חזרה למע"ש אשדוד.

Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.