רפרנטים צפון . גיבושון 2015

היה זה יום מיוחד, מנהל מועדון 4X4 – גיבורים קטנים בצפון זאב רותם יזם, הגה ולנו רפרנטים בצפון, Eran Rozenfeld רפרנט עכו …

‎Posted by Nevo Leor on‎ ראשון 6 דצמבר 2015