24.5.13 ביה"ס אופק הרצליה

הטיול של בית הספר "אופק" הינו טיול מיוחד מאד, בגלל מורכבות היכולות של ילדים. בסבלנות וברגישות המתינו הג'יפאים לילדים וחשפו אותם לחווית טיול השטח. השמחה והחיוכים הינם התודה הגדולה למתנדבים.
[hr_invisible]
Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.

כתיבת תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.