11.5.12 ביה"ס גיל גבעתיים

טיול של ביה"ס גיל בגבעתיים 43 ג'יפאים מתנדבים, ברכביהם פרטיים, לקחו את הילדים לטיול באיזור יער בן שמן בואך כביש מס' 1 לירושלים בטיול זה נוספו 10מתנדבים חדשים. ברוכים הבאים למועדון הג'יפאים המתנדבים למען ילדי גיבורים קטנים.
[hr_invisible]
Sorry:
- Please recheck your ID(s).
- If you are showing a private album, check that the "Retrieve Photos From" option is set to "User's Private Album" and that the Authorization Key is correct.