טבלת פעילות 2018 – 2019 . גיבורים קטנים

עדכונים

פעילות מול בית ספר רבין בפתח תקווה . עברה לתאריך  04.01.2019